Motherhood

I’m raising a child with asperger syndrome. What’s your superpower?

Hei du!
Ok, så er jeg i gang med mitt første ordentlige innlegg her på bloggen, og det første innlegget mitt vil jeg dedikere til min førstefødte. En herlig gutt som ble født i 2002. Hans navn er Kevin ❤

For my english readers:
Hey you!
Ok, so I’m about to write my first post on my blog, and I would like to dedicate this first post to my firstborn. A lovely boy that was born in 2002. His name is Kevin ❤
Kevin nyfødt
Det måtte gå noen år før jeg ble obs på at han kanskje ikke var nevrotypisk. Barnehagen bemerket det også, så utallige tester ble gjennomført.
Synstest og hørselstest ble bl.a utført på sykehuset. Deretter kom logoped, fysioterapeut, bupa (barn -og ungdomspsykiatrisk avdeling) og ppt (pedagogisk psykologisk tjeneste) etterhvert inn på banen alle sammen. Det ble en lang kamp for å finne ut eksakt hva det var som gjorde hverdagen til Kevin så utfordrende, og først ved alderen 13 år, fikk han diagnosen Asperger Syndrom av nevroseksjonen.
Så fort den diagnosen var på plass, så falt mange puslespillbrikker på plass. Kevin syntes selv det var godt å få den diagnosen, da han allerede hadde lest om den og kjente seg igjen.

For my english readers:
It took some years before I understood that he wasn’t neuro typical.
The kindergarden noticed also, and a lot of tests were done.
Vision test and hearing test was done in the hospital. Then came speech therapist, physical therapist, bupa (child and adolescent psychiatric department) and ppt (educational psychology service) came in to help.
It was a long fight to find out exactly what it was that made Kevin’s everday so challenging, and it was first when he was 13 years old, that he got the diagnosis Asperger Syndrome by the neuro section.
As soon as that diagnosis was in place, a lot of puzzle pieces went into place. Kevin thought it was good to get that diagnosis, because he already had read anout it, and recognized himself in what he read.

Hvis du vil vite mer om Asperger Syndrom, så kan du lese/se mer om hva det er her/ If you want to know more about Asperger Syndrome, you can read/watch more about it here:

Hva er Asperger Syndrom? (What is Asperger Syndrome?
Hvorfor ser han/hun så sliten ut? Se på videoen 🙂 (Why does he/she look so tired? Watch the video – english speech :))

Kevin er nå klar for utdanning på Videregående Skole, og gleder seg veldig til det. Hans mål er å bli en forsker, og jeg har STOR tro på ham =D ❤

For my english readers:
Kevin is now ready for education in high school, and is really looking forward to this. His goal is to become an scientist, and I have so much faith in him =D ❤
Lotte-KevinsKonfirmasjon-6809 KevinFrontPåFjell
Jeg er så glad for at jeg ble mamma til Kevin. En fantastisk gutt, som har lært meg å bli mer tålmodig, mer konkret i kommunikasjonsformen både ovenfor ham men også i f.eks ansvarsgruppemøter på skolene han har gått på. Vil ikke henge ut noen skoler ved navn her på bloggen, men det fins flere skoler i dette vakre landet vårt som trenger opplæring i hva det vil si å ha en elev som er annerledes og som kanskje utfordrer de ansatte.
Kjerstin Owren forklarer dette så innmari bra på TED Talks, og denne burde være obligatorisk å vise alle som utdanner seg til å bli lærere:
Barn som utfordrer oss

For my english readers:
I’m so happy that I became Kevin’s mom. He is a fantastic boy, that has learned me to be more patient, more specific in my communication towards him and f.ex responsibility group meetings in the schools he went to. I don’t want to name any of the schools here in my blog, but there is many schools here in this beautiful country of ours that need training in what it means to have an student that is different from the rest of his/hers classmates, and that maybe challenges the employees.
Kjersti Owren explains this so wonderful on TED Talks, and this should be mandatory to all that educates themselves to be teachers. Click the link «Barn som utfordrer oss» above (she speaks in english) 🙂

Tusen takk for at du tok deg tid, og legg gjerne igjen en kommentar og del bloggen min 🙂
Thanks for your time, please leave a comment and share my blog 🙂