Blog

Blogg

English vs Norvegian

Hello my dear readers!
I’ve been adviced to write in english first, and than my own language, to see if that helps with building up my followers on this blog. That’s fine by me 🙂
Be sure to click «følg meg», which means «follow me» here on my blog.

Hei mine kjære lesere!
Jeg har blitt rådet til å starte blogginnleggene  mine på engelsk, og deretter mitt morsmål, for å se om det hjelper på å få flere følgere til bloggen min. Det er helt greit for meg 🙂
Husk å klikke på «følg meg» her på bloggen min 🙂

Follow-Me-Image-for-blogFølg meg

And please remember to follow me on both Facebook and on Instagram 🙂

Og husk å følge meg både på Facebook og på Instagram 🙂

Link to my Facebookpage: My Facebookpage
Link to my Instagramaccount: My Instagram

instagram

You would also make me very happy if you share my blog, facebookpage and my instagram in your own network 🙂

Du gjør meg i tillegg veldig glad hvis du deler min blogg, Facebookside og min Instagram med ditt eget nettverk 🙂

SHARE

Thanks for your time, please leave a comment 🙂

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese, og legg gjerne igjen en kommentar ðŸ™‚

Family

My childhood – strong bonds

You are now going to get some insight in my childhood. Only small fragments. Maybe I will tell you more later on – We’ll see 😉

Dere skal nå få litt innblikk i min barndom. Kun små fragmenter. Kanskje jeg forteller mer på senere tidspunkt – Det gjenstår å se 😉242316_10150279508470505_2943648_o

I was born 26th december in 1976. I was the only child before my littlesister was born. My protective instinct was superstrong right away. Eventhough we had our fights, as all siblings have, I was always prepared to defend her, help her and be there for her no matter what.

Jeg ble født 26. desember i 1976. Jeg var det eneste barnet før min lillesøster ble født. Beskyttelsesinstinktet mitt for henne var supersterkt med en gang. Selv om vi hadde våre søskenkrangler, som alle søsken har, så var jeg alltid beredt til å forsvare henne, hjelpe henne og være der for henne uansett hva det måtte være.

258022_10150279489265505_2661171_o256864_10150279494505505_5215261_o243552_10150279498095505_653937_o

I have always been a tomboy, but there is also easy to see that I’m a girl. Tough, but with a feminine side of me that shines thru – When I let you see it 😉
Those that don’t know me, can get the impression that I’m hard and tough, but the ones that knows me and I have let come inside my inner circle of my closest people, I will support/help/fight for, as long as they are worth it. If I get betrayed, you only see my back, and only that 😉

Jeg har alltid vært ei guttejente, men det har samtidig vært veldig lett å se at jeg er jente. Tøff, men med ei feminin side som skinner igjennom – når jeg lar deg få se den 😉
De som ikke kjenner meg, kan nok lett få inntrykket av at jeg er hard og tøff, men de som kjenner meg og jeg har sluppet inn i den indre sirkelen av mine nærmeste, støtter/hjelper/slåss jeg for, så lenge de er verdt det. Blir jeg sviktet, ser man kun ryggen min, og kun den 😉

242316_10150279508460505_6088063_o

Have always loved animals, and have bonded strongly with them as I have bonded strongly with certain people in my life.
When I was born we had a papillon called Kim. I unfortunately have no pictures of him, but He was the most loving dog I could have been introduced for. He slept with me, fetched my mother if I made any noices.. A lovely dog! He unfortunately didn’t live when my littlesister was born…
Our next dog was a Collie called Cæsar. He was the same beautiful dog as Kim, that was there for us girls, no matter what. He unfortunately was a little to happy to run away every time there was female dogs in the area with maturity, and one day it went wrong – He got hit and killed by a big truck.

Har alltid vært veldig glad i dyr, og har knyttet sterke bånd til dem også, akkurat like sterke bånd som til de menneskene som stod meg nærmest.
Da jeg ble født hadde vi en papillon som het Kim. Har dessverre ingen bilder av ham, men han var den skjønneste hunden jeg kunne bli introdusert for. Han sov sammen med meg, hentet mamma hvis jeg lagde lyder.. En superherlig hund! Han levde dessverre ikke da min lillesøster ble født..
Vår neste hund var en Collie som het Cæsar. Samme skjønne vesen som Kim, som var der for oss jentene, uansett hva det måtte være. Han var dessverre litt for glad i å legge ut på vift hvis noen «damehunder» hadde løpetiden sin i nærheten, og en dag gikk det galt – Han ble påkjørt av en svær lastebil.242316_10150279508455505_1186858_o

Without our pets, and my littlesister, I don’t know how I would have made it.
Our pets and my littlesister have been a big part in shaping me to the woman I am today, and has contributed to making me that caring and protective mommy for my children that I am.
My childhood has a lot of darkness and secrets that don’t like to come out into the light in a public blog, but maybe someday – Who knows? 😉
But there is one thing that is for certain – I am proud of that woman I have become, thanks to those that mattered so much to me, in my inner circle of love 🙂

Uten kjæledyrene vi har hatt, og min lillesøster, vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart meg. Kjæledyrene og min lillesøster har vært med på å forme meg til den kvinnen jeg er i dag, og har bidratt til å gjøre meg til den omsorgsfulle og beskyttende mammaen som jeg er til mine barn.
Min barndom har mange mørke kriker og kroker, hemmeligheter som ikke liker å bli sluppet ut i lyset på en offentlig blogg, men kanskje en dag – hvem vet? 😉
En ting er ihvertfall helt sikkert – Jeg er uansett stolt av den kvinnen jeg har blitt, takket være de som betydde så mye for meg, i min innerste sirkel av kjærlighet 🙂

My two children and me – taken now last saturday 🙂

Mine to barn og meg – tatt nå om lørdagen som var 🙂

From the left: My oldest, me, my youngest – as 1 year old:

Fra venstre: Min eldste, meg, min yngste – som 1 åringer:

10986957_10153162096540505_4302098858952885784_o

Thanks for your time, please leave a comment, follow my blog and share my blog to your network 🙂

Tusen takk for at du tok deg tid, og legg gjerne igjen en kommentar, følge bloggen min og del bloggen min videre til ditt nettverk 🙂

Fitness

Getting back to shape

I have always been little and skinny, and I often got the message «you need to eat more, Lotte», when I was growing up. But no matter how much I ate, I would not gain any weight. Having high combustion is a blessing 😉

Jeg har alltid vært lita og tynn, og fikk ofte høre at «du må spise mer, Lotte», da jeg vokste opp. Men uansett hvor mye jeg spiste, så la jeg ikke på meg. Høy forbrenning er en velsignelse 😉215454_19051645504_4795_n

BUT; after 2 pregnancies, that high combustion stopped. The abdominal muscles would not stay together anymore, and the skin had been strecthed so much that I was no longer comfortable in my own body.
This is how I looked in the end of my last pregnancy:

MEN; Etter å ha gått igjennom 2 svangerskap, så ble det brått en endring. Magemusklene ville ikke holde seg sammen lenger, og huden hadde blitt strukket så godt at jeg ikke lenger følte meg komfortabel i min egen kropp.
Sånn så jeg ut på slutten av mitt siste svangerskap:

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Please don’t misunderstand me – I don’t regret one second that I got 2 kids, and that the body changes do follow, but it is easy to get in that state of mind that «oh well, now my body looks like this, and there is nothing I can do about it», and then you just let yourself go. That does not work for me!

In october 2017 I researchet the net looking for personal trainers that either had experience in helping woman with diastasis recti or at least was willing to study and find out how to deal with this. I eventually got in touch with personal trainer, Stine Nyjordet, and she was willing to study this and be prepared on which exercises I should do, and she would help me along the way. Eventhough she could not promise me anything, she was willing to give it a shot, if I were willing. And I was!
Here you can read about diastasis recti (abdominal separation): Diastasis recti

Ikke misforstå – Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg har fått mine 2 barn, og endringer i kroppen følger jo med, men det er lett å havne i den fella at man tenker at «jaja, nå ser kroppen min sånn ut, og ikke noe å gjøre med», også lar man bare alt forfalle.
Det funker ikke for meg!

I oktober 2017 tok jeg kontakt med forskjellige personlige trenere, for å undersøke hvem som hadde mest erfaring eller var villig til å sette seg inn i problemstillingen med adskilte magemuskler (diastasis recti). Jeg fikk til slutt tak i personlig trener, Stine Nyjordet, og hun var villig til å sette seg grundig inn i min problemstilling, og selv om hun ikke kunne love noe, så var hun villig til å gi det ett forsøk hvis jeg var villig. Det var jeg!
Her kan du lese om adskilte magemuskler: Delte magemuskler

 

Min personlige trener/my personal trainer, Stine Nyjordet:
34984735_10156289697550505_7849910537193259008_n

I’m so happy that I found Stine, because I noticed very quickly that I got more and more contact with my abdomin after just a short time. She set up the training to strenghten my whole body, and not just my abdomin.
30th june I moved 9 hours away (by car), but we are going to continue with the training from 1st august, and then it will be follow-up online by e-mail and phone.
I will update my blog with posts that shows my progress from now on and forward when it comes to shaping my body fit again =)

Jeg er så glad for at jeg fant Stine, for jeg merket at jeg fikk mer og mer kontakt med magemusklene mine etter kort stund. Hun la opp styrketrening som styrket hele min kropp, og ikke kun magen.
30 juni flyttet jeg 9 timer unna (med bil), men vi skal fortsette med trening f.o.m 1 august, og da blir det oppfølging online pr e-post og tlf.
Jeg kommer til å oppdatere bloggen min med innlegg som tar for seg veien videre for meg og oppstramming av kroppen =)

Before I end this post I would like to share with you a video of me the day after one of my workouts with Stine 😉

Helt til slutt vil jeg dele en video av meg dagen etter en av treningsøktene med Stine;)

Thanks for your time, please leave a comment and share my blog =)

Tusen takk for at du tok deg tid, og legg gjerne igjen en kommentar og del bloggen min 🙂

 

 

Motherhood

I’m raising a child with asperger syndrome. What’s your superpower?

Hei du!
Ok, så er jeg i gang med mitt første ordentlige innlegg her på bloggen, og det første innlegget mitt vil jeg dedikere til min førstefødte. En herlig gutt som ble født i 2002. Hans navn er Kevin ❤

For my english readers:
Hey you!
Ok, so I’m about to write my first post on my blog, and I would like to dedicate this first post to my firstborn. A lovely boy that was born in 2002. His name is Kevin ❤
Kevin nyfødt
Det måtte gå noen år før jeg ble obs på at han kanskje ikke var nevrotypisk. Barnehagen bemerket det også, så utallige tester ble gjennomført.
Synstest og hørselstest ble bl.a utført på sykehuset. Deretter kom logoped, fysioterapeut, bupa (barn -og ungdomspsykiatrisk avdeling) og ppt (pedagogisk psykologisk tjeneste) etterhvert inn på banen alle sammen. Det ble en lang kamp for å finne ut eksakt hva det var som gjorde hverdagen til Kevin så utfordrende, og først ved alderen 13 år, fikk han diagnosen Asperger Syndrom av nevroseksjonen.
Så fort den diagnosen var på plass, så falt mange puslespillbrikker på plass. Kevin syntes selv det var godt å få den diagnosen, da han allerede hadde lest om den og kjente seg igjen.

For my english readers:
It took some years before I understood that he wasn’t neuro typical.
The kindergarden noticed also, and a lot of tests were done.
Vision test and hearing test was done in the hospital. Then came speech therapist, physical therapist, bupa (child and adolescent psychiatric department) and ppt (educational psychology service) came in to help.
It was a long fight to find out exactly what it was that made Kevin’s everday so challenging, and it was first when he was 13 years old, that he got the diagnosis Asperger Syndrome by the neuro section.
As soon as that diagnosis was in place, a lot of puzzle pieces went into place. Kevin thought it was good to get that diagnosis, because he already had read anout it, and recognized himself in what he read.

Hvis du vil vite mer om Asperger Syndrom, så kan du lese/se mer om hva det er her/ If you want to know more about Asperger Syndrome, you can read/watch more about it here:

Hva er Asperger Syndrom? (What is Asperger Syndrome?
Hvorfor ser han/hun så sliten ut? Se på videoen 🙂 (Why does he/she look so tired? Watch the video – english speech :))

Kevin er nå klar for utdanning på Videregående Skole, og gleder seg veldig til det. Hans mål er å bli en forsker, og jeg har STOR tro på ham =D ❤

For my english readers:
Kevin is now ready for education in high school, and is really looking forward to this. His goal is to become an scientist, and I have so much faith in him =D ❤
Lotte-KevinsKonfirmasjon-6809 KevinFrontPåFjell
Jeg er så glad for at jeg ble mamma til Kevin. En fantastisk gutt, som har lært meg å bli mer tålmodig, mer konkret i kommunikasjonsformen både ovenfor ham men også i f.eks ansvarsgruppemøter på skolene han har gått på. Vil ikke henge ut noen skoler ved navn her på bloggen, men det fins flere skoler i dette vakre landet vårt som trenger opplæring i hva det vil si å ha en elev som er annerledes og som kanskje utfordrer de ansatte.
Kjerstin Owren forklarer dette så innmari bra på TED Talks, og denne burde være obligatorisk å vise alle som utdanner seg til å bli lærere:
Barn som utfordrer oss

For my english readers:
I’m so happy that I became Kevin’s mom. He is a fantastic boy, that has learned me to be more patient, more specific in my communication towards him and f.ex responsibility group meetings in the schools he went to. I don’t want to name any of the schools here in my blog, but there is many schools here in this beautiful country of ours that need training in what it means to have an student that is different from the rest of his/hers classmates, and that maybe challenges the employees.
Kjersti Owren explains this so wonderful on TED Talks, and this should be mandatory to all that educates themselves to be teachers. Click the link «Barn som utfordrer oss» above (she speaks in english) 🙂

Tusen takk for at du tok deg tid, og legg gjerne igjen en kommentar og del bloggen min 🙂
Thanks for your time, please leave a comment and share my blog 🙂